İÜYÖS 2015 sınavı aşağıda belirtilen konu başlıkları kapsamda gerçekleşecektir.

ÇEMBER

1. Çemberde Açı

2. Çemberde Uzunluk

DAİRE

3. Dairede Alan

ÜÇGEN

4. Üçgende Uzunluk

6. Üçgende Açı

6. Üçgende Alan

7. Üçgende Açı Ortay

8. Üçgende Kenar Ortay

9. Üçgende Benzerlik

KARE

10. Karede Uzunluk

11. Karede Açı

12. Karede Alan

DİKDÖRTGEN

13. Dikdörtgende Uzunluk

14. Dikdörtgende Açı

15. Dikdörtgende Alan

DÖRTGEN

16. Dörtgende Uzunluk

17. Dörtgende Açı

PARALELKENAR

18. Paralelkenarda Uzunluk

19. Paralelkenarda Açı

20. Paralelkenarda Alan

YAMUK

21. Yamukta Uzunluk

22. Yamukta Açı

23. Yamukta Alan

ÇOKGEN

24. Çokgende Uzunluk

25. Çokgende Açı

SAYILAR

26. Rasyonel Sayılarda Dört İşlem

27. Ondalık Sayılarda Dört İşlem

28. Üslü Sayılar

29. Köklü Sayılar

ÇARPANLARA AYIRMA

30. Sadeleştirme

31. Değer Hesaplama

DENKLEM SİSTEMLERİ (1.Dereceden)

32. İki Bilinmeyenli Sistemler

33. Üç Bilinmeyenli Sistemler

KÜMELER

34. Eleman Sayısı Hesaplama

35. Kesişim-Birleşim Bulma

İŞLEM SORULARI

36. (xoy=2x+5y-4xy gibi)

ORAN- ORANTI

37. (Sözlü İfade İçermeyen)

POLİNOMLAR

38. Bölmede Kalan Bulma

39. Bilinmeyen Katsayıyı Bulma

LOGARİTMA

40. Logaritmalı Denklem

41. Bilinmeyen Cinsinden Bulma

42. Logaritma Değeri Hesaplama

43. Şekilli Soru (Değer Bulma)

KARMAŞIK SAYILAR

44. Dört İşlem

45. Denklemde Bilinmeyeni Bulma

46. Grafikli Sorular

TRİGONOMETRİ

47. Denklem Çözme

48. Şekilde Trigonometrik Değer Bulma (Üçgende veya karede veya dikdörtgende)

49. Toplam – Fark Formülleri

50. Ters Trigonometrik

FONKSİYON

51. Bileşke İle İlgili

52. Grafikten Değer Bulma

53. Fonksiyonel Denklem

54. Ters Fonksiyon İçeren Sorular

LİMİT

55. Trigonometrik Limit Bulma

56. Rasyonel Polinomlu Limit

57. Üslü – Köklü İfadelerde Limit

TÜREV

58. Bir Noktadaki Türevi Hesaplama

59. Kapalı Fonksiyonlarda Türev

60. Limit Biçiminde Türevli Sorular

61. Grafikli Soru

İNTEGRAL

62. Belirsiz İntegral

63. Belirli İntegral

64. Alan Bulma

65. Belirli İntegralde Bilinmeyeni Bulma

66. Şekilli Soru

LİNEER CEBİR

67. Matriste Dört İşlem

68. Determinant Hesaplama

MANTIK

69. Sayı Dizisi

70. Farklı Şekli Bulma

71. Harfli Tabloda İsteneni Bulma

72. Terazi

73. Sayı – Şekil İlişkisi

74. Harf – Sayı İlişkisi

75. Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir

76. I.satırda Verilen İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Gelir

77. I ve II Satırda Belirtilen İlişkiye Göre III.Satırı Gelir

78. Şekil Toplamada İstenen Şekli Bulma

79. 3×3 Şekil Matrisinde ? Yerine Hangi Şekil Gelmelidir