2201 – 22. ULUSAL ORTAOKUL BİLİM OLİMPİYATI

AMAÇ

2201-Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı’nın amacı, ortaokula (5., 6., 7. ve 8. sınıflarına) devam etmekte olan öğrencilere matematiği sevdirmek, bu dalda çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve özel eğitim olanakları sağlayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaştan itibaren gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI (*)

 • Matematik dalında yapılacak sınavlara, Ülkemizdeki ve konuk statüsünde katılan KKTC’deki ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. sınıflarında okuyan başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek en çok 5 öğrenci katılabilir.
 • Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı’na başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılır. Bireysel başvurular kabul edilmez.
 • Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı sınavı iki aşamalı olarak yapılır. Birinci Aşama Sınavı TÜBİTAK-BİDEB adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülür.
 • Başvurular http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü okulun müdürlüğünce yapılır.
 • Başvurular İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 no’lu hesaba sınav ücreti olan 30 TL yatırıldıktan sonra yapılır. (Ayrıca başvuru adresinden kredi kartı ile ödeme yapılabilir.) 2016 yılı Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile iptal edildiği için 2016 yılı Birinci Aşama Sınavı’na giren öğrencilerden 2017 yılına mahsus sınav ücreti alınmayacaktır.
 • Başvuru yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan sayısından az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik talepleri kabul edilmez.
 • Okul Müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri arasında http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinde yer alan formları doldurarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulur ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ , http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilir.

BAŞVURU TARİHİ

06.04.2017 – 24.04.2017

24.04.2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

BAŞVURU ADRESİ

http://tubitak.istanbul.edu.tr/

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav, 13.05.2017 tarihinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenen illerdeki sınav merkezlerinde yapılır. Adaylar, sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini başvuru esnasında seçebilirler. Adayların sınav giriş belgeleri 08.05.2017 tarihinden itibaren http://tubitak.istanbul.edu.tr/ web adresinden edinilerek Okul Müdürlerince imzalı ve kaşeli olarak sınava girecek öğrencilere teslim edilir.

SINAV YÖNTEMİ

Sınav iki aşamalı olarak yapılır, birinci aşaması 13.05.2017 tarihinde BİDEB adına İstanbul Üniversitesince, ikinci aşaması ise ilan edilen tarihlerde BİDEB tarafından yapılır.

A) Birinci Aşama Sınavı

Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı, çoktan seçmeli 32 sorudan oluşan test olarak uygulanır. Tüm öğrencilerin aynı soruları cevaplamaları istenir. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.) Birinci Aşama Sınavı’nın Değerlendirilmesi · Birinci Aşama Sınavı’na göre Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak ilgili Komitece İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir. Değerlendirmeler, Özel Okul ve Resmi Okul öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir. · İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler, 2017 yılı Eylül ayında BİDEB tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 45 gün içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavı

Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, Yaz Okulu’na katılmaya hak kazanan öğrenciler İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. Sınav tek oturumda yazılı (klasik) olarak gerçekleştirilir.

İTİRAZLAR

 • Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde İstanbul Üniversitesi’ne yapabilirler.
 • Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Döner Sermaye İşletmesi hesabına 10 TL (KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile İstanbul Üniversitesi’ne yapabilirler.
 • Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 • İtiraz sonuçları, adaylara İstanbul Üniversitesi tarafından bildirilir.

ÖDÜLLER

 • İkinci Aşama Sınavı sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgesi verilir.
 • İlgili Komitece başarılı görülen öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı yarıyıl tatilinde BİDEB tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okulu’na davet edilir.
 • Madalya alan öğrencilerden Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılmak için yaşı uygun olanlar, 2018 ilkbaharında yapılacak olan Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı’na çağrılırlar. (Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılacak öğrencilerin, Olimpiyat sınavının yapılacağı gün 15,5 yaşını (186 ay) aşmamış olmaları gerekmektedir.)
 • Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı’nda zorluk düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat sınavlarının, hem içerik hem de düzey bakımından ortaokul öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
 • Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı, ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. sınıflarına devam etmekte olan tüm öğrencilere açık olmakla birlikte, öğrencilerimizi istenmeyen türden bir başarısızlık duygusuyla karşı karşıya bırakmamak için, başvurularda bu içerik ve düzey farklılığının göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. TÜBİTAK – BİDEB’in sitesinde bulunan geçmiş sınav örneklerinin öğrenciler tarafından incelenmesi önerilir.

(*) Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerikortaokul-matematik-olimpiyati adresinden ulaşılabilir.

NOT: Geçtiğimiz yıllarda sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20’sinin sınavlara girmediği tespit edilmiştir. Bu hususta okulların, aday gösterilen öğrencilerin sınava girmeleri ve sınava girmeyecek öğrencilerin başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmaları önemlidir.

 

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esaslarına dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

Sınav Merkezleri

 • Adana
 • Ankara
 • Antalya
 • Balıkesir
 • Bursa
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Hatay
 • ISparta
 • Mersin
 • Istanbul – Anadolu
 • Istanbul – Avrupa
 • İzmir
 • Kayseri
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Ordu
 • Samsun
 • Tekirdağ
 • Trabzon
 • Van
 • Zonguldak
 • KKTC (Lefkoşa)