26 Mayıs 2017 saat 17:00‘a  kadar Soru İtirazında bulunabilirsiniz.
 
Sınav Soru İtirazları Cevap Anahtarının https://www.tubitak.gov.tr adresinde  yayımından itibaren 10 iş günü içerisinde (26 Mayıs 2017 saat 17:00’a kadar) İstanbul Üniversitesi’ne yapılacaktır.
 

Soru İtirazları için aşağıdaki işlem adımları takip edilmelidir.

 
- İtirazda bulunacak öğrenci  Halkbankası’ndaki  hesap adı “İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” ,  İBAN numarası  TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 olan hesaba masraflar hariç  10 TL  (On Türk Lirası) ‘İtiraz Ücreti’ yatıracaktır. (Tüm itirazlar için sadece 10 TL ödeme yapılacaktır. Her itiraz için ayrı ayrı ödeme yapılmayacaktır.) Para yatırılırken öğrenci muhakkak önce TC numarası sonra isim-soyisim yazdırmalıdır.  İtiraz Dilekçesi ekinde mutlaka Dekont olmalıdır. Dekont olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
- İtiraz Dilekçesi, TC Kimlik Numarası, ad, soyad, imza ve adres belirtilerek yazılacaktır.  Bu bilgilerin olmadığı dilekçe ile ya da süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
 

İtirazlarınızı İki şekilde İstanbul Üniversitesi’ne Ulaştırabilirsiniz;

1- Dilekçe ve Dekont bizzat kuruma (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı) getirilerek,
2- Dilekçe ve Dekont  tubitaksinav@auzef.istanbul.edu.tr adresine mail yoluyla gönderilerek.
İtiraz süresi bitiminde tüm itirazlar Sınav Soru Hazırlama Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçları 10 iş günü içerisinde sahiplerine bildirilecektir.

Sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;