2202 – 25. ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI

AMAÇ

2202-Ulusal Bilim Olimpiyatlarının amacı, ortaokul 8. sınıf (matematik dalı hariç) ve lise öğrencilerini (lise son sınıf öğrencileri hariç) Doğa Bilimlerinde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu dallarda eğitim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI(*)

 • Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, Ülkemizdeki ve konuk statüsünde katılan KKTC’deki her lisenin, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok 10 öğrenci ile katılabilir.
 • Ortaokullar da bu sınavlara, Matematik dışındaki dallarda (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) yalnızca 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok 2 öğrenci ile katılabilir.
 • Sınava başvuru yapacak öğrencilerin MEB tarafından yapılan merkezi sistem ortak sınavlarında-TEOG veya SBS’de (Polis Koleji Sınavı, Askeri Lise Sınavı, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları vb. gibi sınavlar hariç) Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) veya Yerleştirme Esas Puanı (YEP) dikkate alınarak Türkiye Geneli sıralamada %10’luk dilime girmiş olmaları gerekir. Ortaokul ve/veya lise eğitiminin bir kısmını yurt dışında tamamlaması nedeniyle TEOG veya SBS gibi sınavlara girememiş T.C. vatandaşı öğrenciler için ilgili durumlarını belgelendirdikleri takdirde bu kural aranmaz.
 • Başvuru esnasında ilgili sınav sonucu hakkında yanlış beyanda bulunan öğrenciler ve okullar ile hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır: Hakkında yanlış beyanda bulunulan öğrencilerin sınavları iptal edilir, TÜBİTAK tarafından yapılan sınav masrafları yasal faizi ile birlikte kendilerinden tahsil edilir. Okulla ilgili olarak ise, durum MEB’e bildirilir. Ayrıca, yanlış beyanda bulunan öğrenci ve okulların TÜBİTAK bünyesindeki bütün programlarla ilişiği kesilir. Söz konusu işlemlere muhatap olunmaması için başvuru sırasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
 • Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • Bu sınavlara katılmak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarından önerilecek lise öğrencilerinin, 2016-2017 öğretim yılında (2017’de) lisenin son sınıfında olmamaları gerekmektedir. Lise son sınıf öğrencileri başvuramaz.
 • Her öğrenci yalnızca bir daldan başvurabilir.
 • Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi beraberinde olmayan adaylar sınava alınmaz.

BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Ulusal Bilim Olimpiyatları iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci Aşama Sınavı TÜBİTAK-BİDEB adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülecek ve başvurular http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılır.
 • Başvurular İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 no’lu hesaba sınav ücreti olan 30 TL yatırıldıktan sonra yapılabilir. (Ayrıca başvuru adresinden kredi kartı ile ödeme yapılabilir.) 2016 yılı Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavı, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile iptal edildiği için 2016 yılı Birinci Aşama Sınavı’na giren öğrencilerden 2017 yılına mahsus sınav ücreti alınmayacaktır.
 • Başvuru yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan sayısından az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik talepleri kabul edilmez.
 • Okul Müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri arasında http://tubitak.istanbul.edu.tr/ adresinde yer alan formları doldurarak bildirmeleri gerekmektedir.
 • Birinci Aşama Sınavı ile ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulacak ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ , http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ

06.04.2017 – 24.04.2017

24.04.2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

BAŞVURU ADRESİ

http://tubitak.istanbul.edu.tr/

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav, 13.05.2017 tarihinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenen illerdeki sınav merkezlerinde yapılır. Adaylar, sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini başvuru esnasında seçebilirler. Adayların sınav giriş belgeleri 08.05.2017 tarihinden itibaren http://tubitak.istanbul.edu.tr/ web adresinden edinilerek Okul Müdürlerince imzalı ve kaşeli olarak sınava girecek öğrencilere teslim edilir.

SINAV YÖNTEMİ

Sınav iki aşamalı olarak yapılır, birinci aşaması 13.05.2017 tarihinde BİDEB adına İstanbul Üniversitesince, ikinci aşaması ise ilan edilen tarihlerde BİDEB tarafından yapılır.

A) Birinci Aşama Sınavı Sınavlarda;

 • Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanır.
 • Tüm öğrenciler aynı soru grubunu yanıtlar. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur)
 • Kimya ve Biyoloji dalından sınava girecek adayların fonksiyonel hesap makinelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. (Bilgisayar özellikli, programlanabilir, hafıza kartlı vb. hesap makinalarının kullanılması yasaktır.)

Birinci Aşama Sınavlarının Değerlendirmesi

 • Birinci Aşama Sınavı’na göre Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak ilgili Komitece İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir. Değerlendirmeler, Özel Okul ve Resmi Okul öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir.
 • İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler, 2017 yılı Eylül ayında BİDEB tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu’na davet edilir. Birinci Aşama Sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonra yaklaşık 45 gün içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavı

 • Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, Yaz Okulu’na katılmaya hak kazanan öğrenciler İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar.
 • İkinci Aşama Sınavı Matematik, Kimya ve Biyoloji dallarında yazılı, Fizik dalında yazılı ve uygulamalı, Bilgisayar dalında ise uygulamalı yapılabilir.
 • İlgili Komitelerce başarılı bulunan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı yarıyıl tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okulu’na davet edilir. Kış Okulu sonunda başarı gösteren öğrenciler Uluslararası Bilim Olimpiyatları takımlarına seçilir. (Bu süreç, öğrencilerin özel yetiştirme kurslarında eğitilmelerini, belirlenen milli takımların Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında kursa alınmalarını kapsayan ve olimpiyatların yapılacağı ülkelere gönderildikleri yaklaşık 6 ay süren etkinliklerden oluşur.)

İTİRAZLAR

 • Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr ve http://tubitak.istanbul.edu.tr/ internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde İstanbul Üniversitesi’ne yapar.
 • Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Döner Sermaye İşletmesi hesabına 10 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile İstanbul Üniversitesi’ne yapar.
 • Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 • İtiraz sonuçları adaylara İstanbul Üniversitesi tarafından bildirilir.

ÖDÜLLER

 • İkinci Aşama Sınavı sonucunda dereceye giren öğrencilere TÜBİTAK tarafından madalya, başarı belgesi ve para ödülü verilir. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defa olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. ÖSYS Kılavuzu). Lise öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma dallarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran (bu dallarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır) öğrenciler 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında desteklenirler.
 • Uluslararası Olimpiyatlarda madalya alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ödüller verilmekte ve madalya alan tüm öğrenciler TÜBİTAK’ın üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanmaktadır. Bu öğrencilerin üniversiteye girdikleri yıl burs için TÜBİTAK’a başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu öğrencilerden Uluslararası yarışmada madalya kazananlara Yükseköğretim Giriş Sınavı’na girmeksizin belirlenen dallarındaki yükseköğretim programlarından istediklerine (yükseköğretim kurumlarından burslu programlar hariç) kayıt yaptırabilme hakkı verilmektedir.

(*) Bu sınavların esas olarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik ve sınavın ortaöğretim müfredat düzeyinin üstünde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Matematik dalında sınava katılmak isteyen ilköğretim öğrencileri için ayrıca 22. Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı düzenlenmektedir.

Sınava katılacak öğrencilerin sınav içeriği ile ilgili bilgi edinebilmeleri için TÜBİTAK web sitesindeki soruları incelemeleri önerilmektedir.

Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına http://tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/icerik-ulusalbilim-olimpiyatlari adresinden ulaşılabilir.

NOT: Geçtiğimiz yıllarda sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20 sinin sınavlara girmediği tespit edilmiştir. Bu hususta okulların, aday gösterilen öğrencilerin sınavlara girmeleri ve sınava girmeyecek öğrencinin başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmalarını önemlidir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esaslarına dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

Sınav Merkezleri

 • Adana
 • Ankara
 • Antalya
 • Balıkesir
 • Bursa
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Erzurum
 • Eskişehir
 • Gaziantep
 • Hatay
 • ISparta
 • Mersin
 • Istanbul – Anadolu
 • Istanbul – Avrupa
 • İzmir
 • Kayseri
 • Kocaeli
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Ordu
 • Samsun
 • Tekirdağ
 • Trabzon
 • Van
 • Zonguldak
 • KKTC (Lefkoşa)